Cennik

VII. PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEŃ

Uzyskanie dostępu do Prośby Użytkownika (dalej „Otrzymanie Pomocy”) po wykorzystaniu dostępnych na swoim koncie punktów, uzależniona jest od wniesienia przez Użytkownika stosownej opłaty.
Wysokość opłaty określa cennik, ustalony przez Administratora, dostępny na stronie w zakładce „Regulamin Aplikacji”. Ceny wskazane w cenniku są kwotami brutto (zawierają należny podatek VAT).
Wykupienie Punktów (dalej ”Pomapinów”) jest realizowane poprzez: obciążenie karty płatniczej umożliwiającej przeprowadzenie takiej transakcji (kredytowej, debetowej itd.).
Płatności za Usługi w Serwisie mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Administratora lub operatora płatności przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.
Dane Użytkownika w ramach procedury płatności są automatycznie przekazywane do operatora płatności (za uprzednią zgodą Użytkownika).
W celu dokonania płatności Użytkownik winien podjąć działania określone w Serwisie PayU zgodnie z instrukcjami systemowymi.
Wpłaty na rzecz Administratora dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności wskazanego na stronie dokonywania płatności w Serwisie.
Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik otrzyma pakiet punktów.
Po każdorazowym automatycznym pobraniu opłaty, Użytkownik otrzymuje od Administratora odpowiednie mailowe potwierdzenie. Potwierdzenie jest przesyłane na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub szkody spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich jakimi Użytkownik posługuje się przy realizowaniu płatności, tj.: banków, operatorów telekomunikacyjnych itp.
Wnoszone przez Użytkowników opłaty związane ze świadczeniem Usługi przez Administratora nie uwzględniają kosztów Użytkowników związanych np. z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupem sprzętu i oprogramowania, czy też konfiguracją oprogramowania.